Başarılarımız

SELİN ERGUN
Nasıl Başardı?
Geçmişten Bugüne Başarılarımız

“TIP :15 Mühendislik : 93 Diş - Eczacılık ve Diyetisyenlik = 12 Eğitim Fak e Fen Edb : 72 Hukuk Fak : 29 Psikoloji : 12 PDR : 17 İşletme+İkstisat+Ekonometri : 83 ” %98 Kazandırma başarısı % 82 Yerleştirme Başarısı ile seçkin öğrencilere çizgi üstü özel bir dershana Çamlık Seçkin Dershanesi.