Başarılarımız

SELİN ERGUN
Nasıl Başardı?
Geçmişten Bugüne Başarılarımız

“TIP :15 Mühendislik : 93 Diş - Eczacılık ve Diyetisyenlik = 12 Eğitim Fak e Fen Edb : 72 Hukuk Fak : 29 Psikoloji : 12 PDR : 17 İşletme+İkstisat+Ekonometri : 83 ” %98 Kazandırma başarısı % 82 Yerleştirme Başarısı ile seçkin öğrencilere çizgi üstü özel bir dershana Çamlık Seçkin Dershanesi.

Grup Dershaneciliği

Denizlideki çeyrek asırlık eğitimcilik ve kitle dershaneciliği deneyimlerimizin bir sonucu olarak, sürekli değişip, çok hızlı gelişen, çağdaş öğrenim ihtiyaçlarının karşılanabilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Gerçek anlamda, çağdaş, modern, işlevsel Grup Dershaneciliği’nin Denizlideki önder örneğidir .